Top
Özelge: Kişinin eşine yapmış olduğu gayrimenkul bağışı ivazsız bir intikal olduğundan, veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8559
post-template-default,single,single-post,postid-8559,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kişinin eşine yapmış olduğu gayrimenkul bağışı ivazsız bir intikal olduğundan, veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI    :B.07.1.GİB.0.60/6000-2416                                                                     ANKARA

KONU  :

 

21/02/2007 * 15027

 

 

………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

İlgi: ……..

İlgide kayıtlı yazınız eki özelgede yer alan görüşünüz Başkanlığımızca uygun bulunmuş olup, özelgede sözü edilen konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 inci maddesinin (b) bendinde de “mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, verginin mükellefi veraset yoluyla veya karşılıksız olarak mal iktisap eden şahıslardır.

Yazınızda sözü edilen olayda, ………’ın sahibi bulunduğu gayrimenkulü eşine bedelsiz olarak bağışladığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla…….’ın eşine yapmış olduğu gayrimenkul bağışı ivazsız bir intikal olduğundan, veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

                                                                                               

                                                                                                                                  Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE