Top
Özelge: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında resmi daire ile Tarım Kredi Kooperatifi arasında düzenlenen hibe sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8974
post-template-default,single,single-post,postid-8974,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında resmi daire ile Tarım Kredi Kooperatifi arasında düzenlenen hibe sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-6

16/09/2010

Konu

:

mükellef talebi-damga vergisi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında müdürlüğünüz ile … yatay hububat depolama tesisinin yapımı için düzenlenen hibe sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, dairelere bağlı olup ayrı tüzel  kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli  (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında,  belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 (01/01/2010 tarihinden sonra düzenlenenlerin binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi olduğu; (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar ” başlıklı bölümünün 15 numaralı fıkrasında ise, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olan Müdürlüğünüz ile aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/15 fıkrasına göre damga vergisi muafiyeti bulunan  … arasında düzenlenen söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE