Top
Özelge: Kilitli taş döşeme işinin K.D.V. oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9124
post-template-default,single,single-post,postid-9124,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kilitli taş döşeme işinin K.D.V. oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

46480499-130[2013-1490]-29

10/04/2014

Konu

:

Kilitli taş döşeme işinin K.D.V. oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde; kooperatifiniz tarafından çevre düzenleme (dekoratif renkli kilitli parke taşı döşenmesi) işinin yaptırılacağı belirtilerek, söz konusu işle ilgili katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 15 inci maddesinde, Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalar 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yapılmış olup, 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin KDV den istisna olabilmesi için;

            – Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

            – İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

            – Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

            gerekmektedir.

            Öte yandan, bina inşaat ruhsatının 29.07.1998 tarihinden sonra alınması halinde konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 2007/13033 sayılı Kararname Eki (I) sayılı listenin 12 inci sırası kapsamında %1 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulaması, konutların kullanılmaya başlanmasına kadar yapılan inşaat taahhüt işlerini  kapsamaktadır. Ancak, Kooperatifinizce inşaatına başlanılan konutların bitirildiği ve dairelerde 2000 yılından bu yana oturulmaya başlandığı Kurtdereli Vergi Dairesince düzenlenen 01.12.2011 tarih ve 20111201455070000006 numaralı yoklama fişi ile tespit edilmiştir.

            Buna göre, Kooperatifiniz tarafından konutların inşa edilerek üyelerinize teslim edilmesinden sonra Kooperatifinize yapılan işlerin istisna veya indirimli oran uygulamasından yararlanması mümkün olmadığından, Kooperatifinize yapılacak çevre düzenlemesi (dekoratif renkli kilitli parke taşı döşenmesi) işinin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE