Top
Özelge: Kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumunda KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9202
post-template-default,single,single-post,postid-9202,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumunda KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-9–43

11/11/2011

Konu

:

Kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumunda KDV tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İl Özel İdaresinden ihale ile ………….. ilçesi kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumu işini aldığınız, belirtilerek söz konusu iş nedeniyle düzenlenecek faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) hangi oranda tevkifata tabi tutulacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

           91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar sayıldıktan sonra A/5 bölümünde söz konusu kurum ve kuruluşların tevkifat yapmak zorunda oldukları işlemlerin kapsamı belirlenmiştir.

          Tebliğin A/5 bölümünde yapım işleri tevkifat uygulaması kapsamında bulunmakta olup, yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri olarak tanımlanmıştır.

            Öte yandan, 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (5.2) bölümünde ise, yapım işleri için 1/6 oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, …………… Özel İdaresine karşı yüklendiğiniz kent güvenlik yönetim sistemi üst yapı kurulum işinin yapım işi olarak değerlendirilmesi ve bu iş nedeniyle düzenlediğiniz faturalarda hesaplanan  KDV nin  ……………. Özel İdaresi tarafından 1/6 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim             

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE