Top
Özelge: Keklik otunun KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9149
post-template-default,single,single-post,postid-9149,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Keklik otunun KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-759

07/04/2014

Konu

:

Keklik otunun KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, “keklik otu”  teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

             3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 1/2 nci maddesine göre her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV ye tabidir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin A/10 sırasında “TGTC nin 12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)” sayılmıştır.

           TGTC nin 12 no.lu faslında “Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane tohum ve meyveler; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem” tanımlanmıştır. Bu faslın;12.11 tarife pozisyonunda “Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)” yer almaktadır. Bu tarife pozisyonu altında ticari hayatta keklik otu olarak da isimlendirilen ve TGTC nin “1211.90.86.00.16 Yabani güvey otu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları)” GTİP Numarası da sayılmıştır.

             Buna göre, ticari hayatta, keklik otu, yabani güvey otu olarak isimlendirilen eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin A/10 sırasında sayılan TGTC nin 12 no.lu faslındaki sebze ve meyveler kapsamında değerlendirilmesi, ithal ve tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE