Top
Özelge: KDV Oranı | Gelir İdaresi Başkanlığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9094
post-template-default,single,single-post,postid-9094,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: KDV Oranı | Gelir İdaresi Başkanlığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

16700543-130-30

11/06/2015

Konu

:

Kepekli un satışlarında KDV Oranı

 

 

            İlgide kayıtlı talep formunuzda, makarna üreticisi bir şirket olarak faaliyette bulunduğunuzu, makarna üretimi sırasında yan ürün olarak kepek ve un ortaya çıktığını, unu %1, kepeği de % 8 KDV oranı ile ayrı olarak sattığınızı, ancak müşterilerden gelen talep doğrultusunda % 10-15 oranında kepek ilave ederek kepekli un satışlarınız olduğundan kepekli un satışlarınızda uygulanacak KDV oranı hakkında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları ise Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “Gıda Maddeleri” başlıklı “A” bölümünün 15. sırasında “19 no.lu fasılında yer alan mallar” sayılmıştır.

            TGTC’nin 1901.20 tarife alt pozisyonunda “19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar” yer almakta olup bu pozisyona ait istatistikler arasında “1901.20.00.90.00 Diğerleri” GTİP No’su da bulunmaktadır. Kepekli ekmek yapımında kullanılan un karışımlarının TGTC’nin “1901.20.00.90.00 Diğerleri” GTİP No’sunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, kepekli ekmek yapımında kullanılan un karışımlarının, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 15. sırası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, kepekli un ithal veya tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE