Top
Özelge: KDV mükellefi olmayan gerçek kişiden alınan taşınmazın iadesi işleminin KDV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8879
post-template-default,single,single-post,postid-8879,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: KDV mükellefi olmayan gerçek kişiden alınan taşınmazın iadesi işleminin KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-372

31/01/2012

Konu

:

KDV mükellefi olmayan gerçek kişiden alınan taşınmazın iadesi işleminin KDV’ye tabi olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, KDV mükellefiyeti bulunmayan …’e ait taşınmazın % 40 hissesinin şirketinizce satın alınarak envantere kaydedildiği ancak, söz konusu hissenin adı geçene iade edileceği belirtilerek, iade işleminin KDV ye tabi olup olmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun (KDV) 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 2/1 inci maddesinde ise teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 11 inci sırası ile, net alanı 150 m²’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranı %1 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, KDV mükellefi olmayan …’e ait taşınmazın % 40 hissesinin şirketinizce 12/6/2009 tarihinde satın alınıp 17/7/2009 tarihinde envantere kaydedildikten sonra 2011 yılında tekrar aynı kişiye iade edilmesi işlemi teslim hükmünde değerlendirileceğinden, söz konusu taşınmazın net alanı 150 m² ye kadar konut olması halinde %1, net alanı 150 m² ve üzeri konut olması veya m² büyüklüğüne bakılmaksızın arsa ya da işyeri vasfında olması halinde ise %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE