Top
Özelge: KDV iade alacağının elektrik hizmetinin satın alındığı OSB Müdürlüğü vergi borçlarına Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8728
post-template-default,single,single-post,postid-8728,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: KDV iade alacağının elektrik hizmetinin satın alındığı OSB Müdürlüğü vergi borçlarına Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunması hk.

 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-4

12/01/2012

Konu

:

KDV iade alacağının elektrik hizmetinin satın alındığı OSB Müdürlüğü vergi borçlarına Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

 

 

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihracattan doğan katma değer vergisi iade alacağınızın vergi ve SSK prim borçlarınıza mahsubundan sonra arta kalan kısmın elektrik hizmeti satın aldığınız … Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün vergi borçlarına mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

               Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında ortaya çıkan katma değer vergisi iade alacaklarına ilişkin 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 107 Seri No.lu Tebliğ ile değişik (1/1.1) bölümünde, katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortaklann (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu taleplerinin miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği belirtilmiştir.

            Buna göre,  ihracattan doğan katma değer vergisi iade alacağının Şirketinizin vergi ve SSK prim borçlarınıa mahsubundan  sonra kalan kısmının mal ya da hizmet satın aldığınız kişilerin vergi borçlarına mahsubuna  imkan bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE