Top
Özelge: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV'nin hangi aşamada uygulanacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9012
post-template-default,single,single-post,postid-9012,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV’nin hangi aşamada uygulanacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-14-1-53

03/02/2011

Konu

:

Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlarda Ödeme.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından yurt içindeki müşterilere teslim edilmek amacıyla ithal edilen fakat … Başkanlığına teslim edilmesi kararlaştırılan iç piyasa stoklarındaki 4 adet … Marka araca ait ÖTV’nin ödeneceği yer hususunda Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (1.2.1.) bölümünün 8/7/2008 tarih ve 26930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişen (i) bendinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen araçların ÖTV Kanunu uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar” olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde, bu durumda vergiyi doğuran olayın, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithali veya bunları imaledenler tarafından tesliminde gerçekleşeceği, dolayısıyla Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilecek olanların ithalinde ÖTV’nin, ithalatı yapanlar tarafından gümrük idaresine ödeneceği, bu araçların imalatçıları tarafından tesliminde hesaplanacak ÖTV’nin ise teslim tarihini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine (2B) numaralı ÖTV beyannamesi verilmek suretiyle beyan edilip ödeneceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre, … Başkanlığına teslim edilecek olan araçlar ÖTV uygulamasında  “kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar” olarak değerlendirilmesi nedeniyle, ithal edilen söz konusu araçlara ilişkin ÖTV’nin  gümrük idaresine ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE