Top
Özelge: Kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarının bayiden bayiye satışında taşıt araçları bildirim formu (EK:1) doldurulmasına gerek olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9016
post-template-default,single,single-post,postid-9016,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarının bayiden bayiye satışında taşıt araçları bildirim formu (EK:1) doldurulmasına gerek olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-223

19/02/2013

Konu

:

Kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarının bayiden bayiye satışında taşıt araçları bildirim formu (EK:1) doldurulmasına gerek olup olmadığı

 

 

              İlgi sayılı özelge formunda; 23 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer verilen Taşıt Araçları Bildirim Formunun, kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını ithalatçı veya imalatçıdan ÖTV siz olarak alan bayiler tarafından başka bayiye ÖTV siz satılması durumunda da doldurulup doldurulmayacağı hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.   

           4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’nin konusuna alınmış olup, Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap deyimi; (II) sayılı listedeki taşıtlardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

           Öte yandan, 23 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal eden veya satmak üzere ithal edenlerin, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ilk iktisap kapsamı dışında ÖTV uygulamaksızın yurt içine satışını yaptıkları araçlarla ilgili olarak Tebliğ eki (EK:1) numaralı “Taşıt Araçları Bildirim Formu” nu, faturayı düzenledikleri gün sonuna kadar internet vergi dairelerine göndermeleri uygun görülmüştür.

           Buna göre, kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal eden veya satmak üzere ithal edenlerin dışında kalan bayii, acenta ve benzerleri tarafından başka bir bayi veya acenteye satışında bu satışla ilgili olarak bahse konu Bildirim Formunun verilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE