Top
Özelge: Katma Değer Vergisi istisnadan vazgeçme talebinin, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9039
post-template-default,single,single-post,postid-9039,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Katma Değer Vergisi istisnadan vazgeçme talebinin, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

51421814-130[18-2012/537]-91

20/08/2013

Konu

:

Katma Değer Vergisi istisnadan vazgeçme talebinin, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, her türlü hurda atık madde (hurda kağıt cam, plastik, metal vb.) toptan alım satımı yaptığınız, sadece hurda kağıt teslimleriniz için istisnadan vazgeçmek istediğiniz belirtilerek, istisnadan vazgeçmenin sadece hurda kağıt teslimlerine mi yoksa 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesindeki tüm teslimlere mi uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            – 17/4-g maddesinde, külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercit, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu;

            – 18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri; bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu; mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulünün olmadığı;

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapan mükelleflerin belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep etmeleri mümkün olup, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak sadece hurda kağıt teslimleri için istisnadan vazgeçmeniz mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE