Top
Özelge: Katı Atıkları Depolama ve Bertaraf Tesisine Taşıma İşinde KDV Tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8941
post-template-default,single,single-post,postid-8941,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Katı Atıkları Depolama ve Bertaraf Tesisine Taşıma İşinde KDV Tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-8-24

30/07/2012

Konu

:

Katı Atıkları Depolama ve Bertaraf Tesisine Taşıma İşinde KDV Tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Birliğine bağlı Sandıklı, Bolvadin Şuhut, Çay, Emirdağ, Sinanpaşa ve İhsaniye İlçelerindeki katı atıkların transfer istasyonlarından Afyonkarahisar merkezdeki katı atık depolarına ve bertaraf tesisine taşınması hizmetine ilişkin katma değer vergisinin tevkifata tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 1/5/2012 tarihinden önceki işlemlerde kaldırılan hükümler kapsamında, 1/5/2012 tarihinden sonra yapılan işlemlerde ise 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, katı atıkların Birliğinize üye ilçelerdeki transfer istasyonlarından, Afyonkarahisar merkezdeki katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisine taşınması hizmeti alımı 91 ve 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tevkifata tabi işlemler arasında kabul edilemeyeceğinden bu işleme ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE