Top
Özelge: Kapanış tasdiki yapılan defterlerin boş sayfaları dahil yasal süresi içinde saklanması gerektiği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8899
post-template-default,single,single-post,postid-8899,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kapanış tasdiki yapılan defterlerin boş sayfaları dahil yasal süresi içinde saklanması gerektiği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA-16

16/02/2011

Konu

:

DEFTER BELGE SAKLAMA

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesinde … vergi kimlik numarası ile faaliyette bulunduğunuz, 2009 yılına ait yasal defterlerinizin kapanış tasdiki yaptırarak kapatıldığı, kapanış tasdiki şerhinden sonra boş kalan defter sayfalarının da yasal süresi içinde saklanma zorunluluğunun olup olmadığı hakkında bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Defter ve vesikaların muhafazası” başlıklı 253 üncü maddesinde, “Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca aynı Kanunun, “Boş satır bırakılamayacağı, sayfaların yok edilemeyeceği” başlıklı 218 nci maddesinde: “Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, mükellefler tarafından kullanılan ve tasdik edilmiş olan defterlerin, kullanılmış ve kullanılmamış bulunan boş sayfaları da dahil olmak üzere ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE