Top
Özelge: kamulaştırma işlemleri kapsamında yer almayan "hükmen isim tashihi" işlemi için tapu sicilinde ismi düzeltilen kişiden harç tahsil edilmesi gerektiği hakkında… - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8551
post-template-default,single,single-post,postid-8551,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: kamulaştırma işlemleri kapsamında yer almayan “hükmen isim tashihi” işlemi için tapu sicilinde ismi düzeltilen kişiden harç tahsil edilmesi gerektiği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4667/99878                                                                   22.10.2009

Konu  : Tapu harcı

 

 

…………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(…………… Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi : ……….. tarihli ve …………. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ………. tarihli ve ……….. sayılı özelgenizin incelenmesinden, kamulaştırma işlemleriyle ilgili olarak  tapu ve nüfus kayıtlarının birbirini tutmaması nedeniyle Karayolları …. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan isim tashihi davası sonucu yapılan hükmen isim tashihlerine ilişkin harcın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca Karayolları ….. Bölge Müdürlüğünden tahsil edilmesi gerektiği ancak Karayolları …… Bölge Müdürlüğünün genel bütçeli kuruluş olması nedeniyle söz konusu tapu işlemlerinden harç aranılmaması yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 29 uncu maddesinde tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderlerin kamulaştırmayı yapan idarece ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Kanun hükmü uyarınca kamulaştırma işlemleri dolayısıyla doğacak harçların ilgili idarece ödenmesi gerekmekle birlikte, yazınıza konu hükmen isim tashihinin kamulaştırma kapsamında bir işlem olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendinde arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde her bir bağımsız bölüm vesair tesis için 100 TL (2009 yılı için); (c) bendinde ise (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde her bir işlem için 50 TL (2009 yılı için) harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, kamulaştırma işlemleri kapsamında yer almayan “hükmen isim tashihi” işlemi için tapu sicilinde ismi düzeltilen kişiden 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/c bendi uyarınca harç tahsil edilmesi gerekmektedir.  

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yeniden düzenlenerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

    

                                                                                                                              Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE