Top
Özelge: Kamu kurumundan zirai ürün satın alınması esnasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8555
post-template-default,single,single-post,postid-8555,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kamu kurumundan zirai ürün satın alınması esnasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.41/4106-574/ 101496
Konu :                                                                                                       25.12.2006

……….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Başkanlığınızca ………………. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne verilen ……….. tarihli ve ………..sayılı özelgeniz incelenmiştir.

Söz konusu özelgede, ………… Müdürlüğü’nün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı …………Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden satın aldığı danaların bedelinin ödenmesi esnasında söz konusu zirai ürünlerin ticaret borsasında tescilli olduğundan gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, 164 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğin birinci bölümünde yer alan açıklamalarda; destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları (Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve benzerleri dahil), gerek çiftçilerden gerekse çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan destekleme kapsamına girsin veya girmesin, satın aldıkları tüm zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapacakları, anılan Tebliğin ikinci bölümünde de, destekleme alımı yapmayan, ancak zirai ürün işleyerek imalat faaliyetinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile imalatçı olmamakla beraber faaliyet konusu itibariyle zirai ürün alım-satımında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının zirai ürün alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Diğer taraftan aynı Tebliğin “Gelir Vergisi Tevkifatının Yapılmayacağı Durumlar ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulma” başlıklı onuncu bölümünde de satın aldığı zirai ürünler dolayısıyla tevkifat yapmak zorunda olan kamu kurum kuruluşlarından ürün satın alanların, satın aldıkları bu ürünlerle ilgili olarak ödenmesi gereken gelir vergisi dolayısıyla müteselsil sorumluluklarının olmadığı belirtilerek, söz konusu kurum ve kuruluşlardan satın alınacak zirai ürünlerin alım bedelleri üzerinden herhangi bir tevkifat yapılmasının söz konusu olmadığı yönünde açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ……….. Tarım İşletmesi Müdürlüğü 164 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uygulaması açısından kamu kurum ve kuruluşu olduğundan, bu kuruluştan ………….. Müdürlüğünce zirai ürün satın alınması esnasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE