Top
Özelge: Kabak tohumu ithalinde ve tesliminde KDV oranı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8940
post-template-default,single,single-post,postid-8940,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kabak tohumu ithalinde ve tesliminde KDV oranı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.143]-81

02/04/2014

Konu

:

Kabak tohumu ithalinde ve tesliminde KDV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kabak tohumunun ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK nın 1 inci maddesinin,

(3) numaralı paragrafında BKK eki (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde %18 KDV oranı; 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise %8 KDV oranı uygulanacağı,

(4) numaralı paragrafında perakende safhadaki teslimden maksadın, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu; ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı

hükme bağlanmıştır.

Aynı BKK eki I sayılı listenin 1 inci sırasında, “Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,” yer almaktadır.

Buna göre,  “1209.91.80.00.11 Kabak Tohumu” GTİP numarasında tanımlanan gerek sebze üretiminde kullanılan gerekse çerezlik olarak kullanılan kabak çekirdeği (tohumu) 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırası kapsamında değerlendirilerek toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE