Top
Özelge: İthal Edilen Mikroskop ve Aksamlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9127
post-template-default,single,single-post,postid-9127,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İthal Edilen Mikroskop ve Aksamlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-41-106

03/11/2011

Konu

:

İthal Edilen Mikroskop ve Aksamlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden 02/03/2010 tarih ve 10350700IM004000 nolu gümrük beyannamesi ile fabrikanız Arge laboratuarlarında kullanılmak üzere  gümrük tarife cetvelinin 9011.80.00.00.19 GTİP no.sunda kayıtlı mikroskop (tüm aksesuarları ile birlikte) ithal ettiğiniz ve ithalde % 8 oranında KDV ödediğiniz, ancak …….. Gümrük Müdürlüğünce tarafınıza gönderilen yazıda, ithal ettiğiniz söz konusu emtia ile ilgili olarak eksik ödenen KDV nin tahsili gerektiği belirtildiğinden bahisle, şirketinizce ithal edilen emtianın KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasındaki ibare kapsamına giren eşyalar, 20/07/2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan düzenleme ile TGTC’deki GTİP Numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenmiştir.

            II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında; 90.11 tarife pozisyonu kapsamındaki “Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)” sayılmıştır.

            Dolayısıyla, TGTC’nin “9011.80.00.00.19 Diğerleri (Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılmayan mikroskoplar)” GTİP Numarasında tanımlanan mikroskoplar da dahil olmak üzere, 90.11 tarife pozisyonu kapsamındaki tüm mikroskoplar, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin 22. sırası kapsamında olduğundan, bunların ithal veya teslimi % 8 oranında KDV ye tabidir.

            Ancak, 90.11 tarife pozisyonunun “9011.90 aksam parça ve aksesuarlar” tarife alt pozisyonundaki eşyalar 22. sıra kapsamında bulunmadığından, aksam parça ve aksesuarların ithal ve teslimi genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE