Top
Özelge: İşyerinde çıkan yangın sonucu, ödeme kaydedici cihazı yanan mükellefe ödeme kaydedici cihaz temini için 15 günlük sürenin verilmesi gerektiği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8542
post-template-default,single,single-post,postid-8542,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İşyerinde çıkan yangın sonucu, ödeme kaydedici cihazı yanan mükellefe ödeme kaydedici cihaz temini için 15 günlük sürenin verilmesi gerektiği hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 07.09.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6530-115/31775
KONU : İşyerinde çıkan yangın sonucu, ödeme kaydedici cihazı
yanan mükellefe ödeme kaydedici cihaz temini için 15 günlük
sürenin verilmesi gerektiği hk.

MALATYA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 15.05.1998 gün ve B.07.4.DEF.0.44.10.2000-4/2888 sayılı yazınız.

İliniz mükelleflerinden …..’e verilen ….. gün ve ….. sayılı özelgenin aşağıdaki açıklamalara göre yeniden değerlendirilip cevaplandırılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde “Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler…” mücbir sebepler olarak sayılmaktadır.

Adı geçenin işyerinde ….. tarihinde çıkan yangın sonucu, ödeme kaydedici cihazın yanması dolayısıyla bu cihazın kullanma imkanının ortadan kalkması durumu gerek ….. tarihinde düzenlenen yangın raporunda gerekse ….. tarihinde ….. Polis Karakolu tarafından düzenlenen fezleke ile doğrulandığından, bu durumun anılan Kanun maddesinin 2 numaralı bendine göre mücbir sebep hali olarak kabul edileceği tabiidir.

Buna göre, özelgenizde, her ne kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesine istinaden, ödeme kaydedici cihazın temini için 15 günlük sürenin verilmesinin kanunen mümkün bulunmadığı belirtilmekte ise de, yukarıdaki açıklamalar ışığında adı geçene yeniden bir ödeme kaydedici cihaz temini için 15 günlük sürenin verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE