Top
Özelge: İşletme hesabı esasına göre tutulan defterin kapanış tasdikine tabi olup olmadığı ile geçici gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkarılan ve tekrar yurda getirilen kiralık fuar standı malzemeleri için tanzim edilen proforma faturanın işletme defte - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8964
post-template-default,single,single-post,postid-8964,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İşletme hesabı esasına göre tutulan defterin kapanış tasdikine tabi olup olmadığı ile geçici gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkarılan ve tekrar yurda getirilen kiralık fuar standı malzemeleri için tanzim edilen proforma faturanın işletme defte

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

72788441-105-51

02/09/2013

Konu

:

Vergi Usul Kanunu Uygulamaları

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, işletme hesabı esasına göre tutulan defterin kapanış tasdikine tabi olup olmadığı, geçici gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkarılan ve tekrar yurda getirilen … malzemeleriniz için tanzim edilen proforma faturanızın işletme defterine kaydedilip kaydedilmeyeceği hakkında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesinde, yevmiye ve envanter defteri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defteri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ile serbest meslek kazanç defterinin kanunda yer alan esaslara göre tasdik ettirilmesinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, Vergi Usul Kanununda defterlerin kapanış tasdikine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle özelge talep formunuzda bahsettiğiniz işletme hesabı esasına göre tutulan defterin kapanış tasdikine tabi olup olmadığı konusu Bakanlığımız görev alanına dahil olmadığından cevaplandırılamamaktadır.

            Diğer taraftan,  Kanunun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”  hükmü yer almaktadır.

            Proforma fatura ise, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren bir belgedir. Ancak, proforma fatura Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi zorunlu bir belge değildir.

            Bu itibarla, geçici gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkarılan ve tekrar yurda getirilen … malzemeleriniz için tanzim edilen proforma faturada yer alan bedellerin ilgili defterlere gider ya da gelir mahiyetinde kaydedilmesi yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE