Top
Özelge: İşgücü hizmetinde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9145
post-template-default,single,single-post,postid-9145,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İşgücü hizmetinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.14.10.00–KDV/600–1

30/01/2012

Konu

:

İşgücü hizmetinde KDV tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, nakliyecilik ve mahrukat işi ile ilgili olarak Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Orman İşletme Şefliğinde ormanda üretim işi (odun-tomruk kesim taşıma, hazırlama v.b.) yaptığınızı belirterek, hakediş ödemeleri sırasında katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüşümüz talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat uygulamasının usul ve esasları (tevkifat yapmakla yükümlü kurum ye kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları) açıklanmıştır.

             Konuyla ilgili olarak yayımlanan 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2. İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” bölümünde, işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karinelerin göz önünde bulundurulacağı, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamaların da dikkate alınarak tespit edileceği açıklanmıştır.

             Buna göre, firmanız tarafından Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Orman İşletmesi şefliğine verilen odun-tomruk kesim, taşıma, hazırlama vb. hizmetine ilişkin sözleşme, teknik şartname vb. uyarınca bu hizmetin ifasında kullanılan elemanların firmanızın sevk, idare ve kontrolünde bulunması halinde bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirlmeyeceğinden hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Sözleşme, teknik şartname vb. uyarınca hizmetin ifasında kullanılan elemanların sevk, idare ve kontrolünün Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Orman İşletmesi Şefliğinde bulunması halinde bu hizmetin işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesi ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin  Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Orman İşletmesi Şefliği tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE