Top
Özelge: İşe başlamayı ve bırakmayı bildirme hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9188
post-template-default,single,single-post,postid-9188,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İşe başlamayı ve bırakmayı bildirme hk.

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.37.10.00-153.Madde-11

24/05/2011

Konu

:

İŞE BAŞLAMAYI VE BIRAKMAYI BİLDİRME

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, İlimiz …Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında gerçek usulde minibüs işletmesi işinden  dolayı mükellef bulunduğunuz, sahibi bulunduğunuz … 13.09.2010 tarihinde noter satış senedi ile sattığınız, 15.09.2010 tarihinde yeni araç satın aldığınız ifade edilmekte olup, satılan araca ilişkin olarak iş bırakma bildiriminde, yeni alınan araç dolayısıyla da işe başlama bildiriminde bulunulmasına ve yeni defter tasdik ettirilmesine gerek olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesinde vergiye tabi ticaret ve sanat erbabının işe başlama bildiriminde bulunma yükümlülüğü düzenlenmiş olup işe başlama bildiriminin Kanunun 158 inci maddesine göre işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 160 ıncı maddesinde ise 153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Kanunun 159 uncu maddesinde  ise mükelleflerin aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları vergi dairesine bildirme yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun “Hesap Dönemi” başlıklı 174. maddesinde “Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.” denilmektedir.

Buna göre, minibüs işletmesi faaliyetinde kullanılan aracın 13.09.2010 tarihinde satılarak 15.09.2010 tarihinde yeni bir araç satın alınması yeni işe başlama hükmünde olmayıp vergi dairesine işi bırakma ve yeniden işe başlama bildiriminde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu satış işleminin Vergi Usul Kanununun 159 uncu maddesi uyarınca vergi dairesine bildirilmesi icap etmektedir. Yürütülmekte olan faaliyete ilişkin olarak tasdik ettirilmiş defterlerin dolması halinde yeni defter tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Kullanılmakta olan mevcut defterlerin henüz dolmamış olması halinde bunların kullanılmasına devam edilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

    

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE