Top
Özelge: İrsaliyeli faturaların yurt dışındaki şirkete gönderilerek bu şirket tarafından düzenlenmesinin ve irsaliyeli faturaların koli üzerine yapıştırılmasının mümkün olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9168
post-template-default,single,single-post,postid-9168,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İrsaliyeli faturaların yurt dışındaki şirkete gönderilerek bu şirket tarafından düzenlenmesinin ve irsaliyeli faturaların koli üzerine yapıştırılmasının mümkün olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2308

26/07/2012

Konu

:

İrsaliyeli faturaların yurt dışındaki şirkete gönderilerek bu şirket tarafından düzenlenmesinin ve irsaliyeli faturaların koli üzerine yapıştırılmasının mümkün olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirket merkezi …’te bulunan ….’nin iştiraki olduğunuz ve internet web adresinin vasıtasıyla nihai tüketicilerden siparişi alınan …markalı tekstil ürünlerini elektronik ortamda haftada bir toplu olarak … Cumhuriyetinde mukim …. firmasına bildirdiğinizi, siparişi verilen ürünlerin haftalık olarak sipariş bazında paketlenerek İstanbul’daki şirket merkez adresinize gönderildiğini, şirket merkezinizde siparişi verilen ürünler için irsaliyeli fatura düzenlenerek paketleme işlemlerinin yapılarak müşterilere gönderilmesinin oldukça zaman aldığını belirtilerek, şirketinize ait irsaliyeli faturalarınızın … Cumhuriyetindeki mukim …. firması tarafından düzenlenerek koli üzerine yapıştırılıp yapıştırılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesi hükmüne göre, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

            Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 211 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması imkanı getirilmiştir.

            Buna göre, … Cumhuriyetinde mukim … firmasına şirketinize ait irsaliyeli faturaların gönderilerek, bu şirket tarafından şirketiniz yerine irsaliyeli fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE