Top
Özelge: İnşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8532
post-template-default,single,single-post,postid-8532,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İnşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 03.09.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5279-6718/037111
KONU : Konut yapı kooperatifince yapılan ve istisna
kapsamına giren inşaat taahhüt işlerinde kullanılan
malzemelere uygulanacak KDV hk.

ZONGULDAK VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 17.06.1999 tarih ve KDV.Öz.2303 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ….. Konut Yapı Kooperatifi adına tayin edilen 02.06.1999 tarih ve ….. sayılı özelgeniz incelenmiş olup, konu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunun 62. maddesiyle eklenen Geçici 15. madde ile 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihine kadar bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ile sadece 150 metrekareyi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Öte yandan, konut yapı kooperatiflerine yapılan ve istisna kapsamına giren inşaat taahhüt işleri 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılmıştır.

Buna göre özelgenizde bahsi geçen, elektrik dağıtım kuruluşlarının elektrik yer altı kablo döşeme ve bağlantısı ile Telecom firmasınca telefon şebekesinin yapımı işleri katma değer vergisinden istisna edilmiş inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu işlerin yapımında katma değer vergisi uygulanacağı tabiidir.

Diğer taraftan, inşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini ve konunun buna göre değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE