Top
Özelge: İmar uygulaması sonucu parsellere göre tapu değişimi sırasında mükellefe tapu verilemediğinden mükellefin dava açmak zorunda kalması durumunda dava sonucu mahkeme kararına göre mükellef adına tapuda yapılacak tescil işleminin gerçekte bir alım-sa - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8997
post-template-default,single,single-post,postid-8997,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İmar uygulaması sonucu parsellere göre tapu değişimi sırasında mükellefe tapu verilemediğinden mükellefin dava açmak zorunda kalması durumunda dava sonucu mahkeme kararına göre mükellef adına tapuda yapılacak tescil işleminin gerçekte bir alım-sa

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[57-2013/227]-1198

25/04/2014

Konu

:

Mahkeme kararına göre yapılacak tescil işleminde alınacak tapu harcı hk.

 

 

            İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda, imar uygulaması sonucu parsellere göre tapu değişimi sırasında adınıza tapu verilemediğinden dava açmak zorunda kaldığınız ve dava sonucu mahkeme kararına göre adınıza tapuda yapılacak tescil işleminin gerçekte bir alım-satım söz konusu olmadığından harçsız olması gerektiği belirtilerek, konu hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 57’nci maddesinde; “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir” hükmü yer almaktadır.

            Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-6/b fıkrasında, İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38 oranında harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Özelge talep formu ekinde yer alan …. Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarih ve 2013/…, 2013/… karar sayılı kararı ile …/…/2014 tarihli tashih şerhi ile kesinleşen söz konusu kararın tetkikinden; imar çalışmaları sırasında takas sonucu davalı … adına tescil olunan İstanbul İli, … İlçesi, … Mahallesinde kain ve tapuda … Sokak, … pafta, … ada, … ada, … parseldeki …/… payın yarısı olan … kısmın hisse devrinin mümkün olmaması nedeni ile davacı … adına tescili istemi ile açılan davada, söz konusu gayrimenkulün yarısı olan 37,50 payın iptali ile davacı adına tesciline hükmedildiği anlaşılmaktadır.

            Bu nedenle, söz konusu mahkeme kararına istinaden davacı adına yapılacak tescil işleminde, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/6-b fıkrası gereği binde 11,38 oranında tapu harcı tahsil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE