Top
Özelge: İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8995
post-template-default,single,single-post,postid-8995,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2102

23/11/2011

Konu

:

İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Dahilde İşleme İzin Belgesini (DİİB) haiz olduğunuz belirtilerek, imalatçı olmayan firmalardan tecil-terkin kapsamında mal alımında bulunup bulunamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 17. maddesi ile dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda BakanlarKuruluna yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan 16/4/2003 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname uyarınca dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgelerine sahip olan mükelleflere tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilecektir.

KDV Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre mal teslim edenlerin “imalatçı” vasfını taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle, dahilde işleme izin belgesi sahibi olan ihracatçılara mal teslim edecek mükelleflerin de imalatçı olmaları durumunda bu kapsamda işlem yapılabilecektir.

Dahilde işleme rejiminde tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları 83 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir. 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2/2.2.) bölümünde; KDV Kanununun 17/1. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların aynı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamındaki teslimlerinde imalatçı olma şartı aranmayacağı, diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise tecil-terkin uygulanabilmesiiçin eskiden olduğu gibi imalatçı olma şartının aranacağı açıklanmıştır.

Buna göre, imalatçı vasfını taşımayan mükellefler tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Şirketinize Kanunun 11/1-c maddesindeki tecil-terkin sistemi çerçevesinde mal teslim edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE