Top
Özelge: İmalatçı olmayan firma tarafından fason olarak imalatı yaptırılan ürünlerin ihracında KDV uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8781
post-template-default,single,single-post,postid-8781,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İmalatçı olmayan firma tarafından fason olarak imalatı yaptırılan ürünlerin ihracında KDV uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2395

28/12/2011

Konu

:

İmalatçı olmayan firma tarafından fason olarak imalatı yaptırılan ürünlerin ihracında KDV uygulaması

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, fason olarak imal ettirip ihraç ettiğiniz mallara ait  gümrük beyannamesinin “imalatçı/tedarikçi” kısmına kendi firmanızın mı yoksa fason imalatı yapan firmanın mı yazılması gerektiği hususunda tereddüt yaşadığınız belirtilerek konu ile ilgili bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV den istisna edilmiş, aynı Kanunun 32. maddesi ile de ihracat istisnası kapsamında yüklenilen ve indirim konusu yaplamayan KDV nin ise iade edileceği hükme bağlanmıştır.

İhracat istisnasından doğan iadeler ise 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre  değerlendirilip, sonuçlandırılmaktadır.

Ancak, fason olarak üretilip ihraç edilen mallara ait düzenlenecek gümrük beyannamesinde imalatçı/tedarikçi firma olarak kimin yazılacağı hakkında KDV mevzuatında yer alan bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle Başkanlığımızca görüş bildirilmesi mümkün olmayan bu konu hakkında   ilgili mevzuatı yürüten Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulması uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE