Top
Özelge: İmal edilmeyip, satın alınan malların satışı işleminin KDV Kanunu 11/1-c kapsamında değerlendirilemeyeceği. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8855
post-template-default,single,single-post,postid-8855,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İmal edilmeyip, satın alınan malların satışı işleminin KDV Kanunu 11/1-c kapsamında değerlendirilemeyeceği.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I-12-202]-244

19/08/2013

Konu

:

İmal edilmeyip, satın alınan malların satışı işleminin KDV Kanunu 11/1-c kapsamında değerlendirilemeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın üretim konusunun “muhtelif kuruyemiş ve kuruyemiş paketleme” olduğu, kapasite raporunuzda belirtilen üretim konusu mallar arasında kavrulmuş ayçekirdeğinin bulunduğundan bahisle, müstahsil makbuzu veya fatura ile satın aldığınız çiğ ayçekirdeğinin ihraç kayıtlı satışının yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, uygulamanın usul ve esaslarının belirlendiği 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (A/2) bölümünde, imalatçıların bizzat kendilerince üretilmeyerek piyasadan hazır olarak satın aldıkları malların ihraç kaydıyla teslimde tecil- terkin işlemi uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, satın aldığınız çiğ ayçekirdeğinin hiç bir işleme tabi tutulmaksızın ihracatçılara tesliminde, Kanunun 11/1-c maddesi çerçevesinde işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE