Top
Özelge: İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen istisna belgelerine istinaden yapılacak LCD ve Plazma televizyon teslimlerinde KDV uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9042
post-template-default,single,single-post,postid-9042,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen istisna belgelerine istinaden yapılacak LCD ve Plazma televizyon teslimlerinde KDV uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-GEÇİCİ 23-145

15/11/2011

Konu

:

İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen istisna belgelerine istinaden yapılacak LCD ve Plazma televizyon teslimlerinde KDV uygulaması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesi ve 94 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca düzenlenen istisna belgeleri eki listelerde yer alan LCD ve plazma televizyonların Kanunda belirtilen katma değer vergisinden istisna bilgisayar ve donanımları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.         

             Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2015 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiş ve bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergilerin, hesaplanan vergiden indirileceği, indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin ise iade edilmeyeceği, istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı tarafından tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

            Bu yetkiye dayanarak çıkarılan 94 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde; istisnanın, bilgisayar  ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına bedelsiz olarak teslimi ve/veya ifası ile bu mal ve hizmetlerin bağışını yapacak olanlara teslim ve/veya ifasında geçerli olacağı ifade edilmiştir. 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimi ile bunlara ilişkin yazılımların teslimi ve hizmetleri istisna kapsamındadır. LCD ve plazma televizyonların sunum yapılmak üzere bilgisayarlara bağlanarak kullanılma imkanı olsa dahi bilgisayar donanımı olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bilgisayar ile çalışan her aletin istisna kapsamına alınması madde hükmünün amacı dışında genişletilmesi sonucunu doğuracaktır.

            Bu nedenle, LCD ve plazma televizyonların Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilmesi  mümkün değildir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE