Top
Özelge: İl Özel İdaresinin maliki bulunduğu gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerinde tapu harcı uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8863
post-template-default,single,single-post,postid-8863,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İl Özel İdaresinin maliki bulunduğu gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerinde tapu harcı uygulaması hk.

 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.49.10.00-DEF-0-49-10-2

15/07/2010

Konu

:

Harç Muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, mülkiyeti … ait olan ve okul yapımı için … tahsis edilen …, … ve … nolu parsellerde kayıtlı gayrimenkuller için tapuda tevhit ve ifraz işlemleri yapılacağı belirtilerek,  tapuda yapılacak söz konusu işlemlerden dolayı Müdürlüğünüzün harçtan muaf olup olmadığı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edildiği  anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunun 57 nci maddesinde;  tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I/6-(a) fıkrasında, ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 9,9 nispetinde harç alınacağı belirtilmiş,  aynı Kanunun 59 uncu maddesinin (a) bendinde ise genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri,  belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan istisna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre,  … maliki bulunduğu söz konusu gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerinden dolayı 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a)  bendi uyarınca harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

EKLER :

1- Resmi Yazı
2- Özelge talep formu

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE