Top
Özelge: İl Özel idaresi tarafından kaynak suyunun kiralanması işleminin genel oranda KDV'ye tabi olduğu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8962
post-template-default,single,single-post,postid-8962,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İl Özel idaresi tarafından kaynak suyunun kiralanması işleminin genel oranda KDV’ye tabi olduğu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

NİĞDE DEFTERDARLIĞI

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-12

22/12/2010

Konu

:

İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KAYNAK SUYU KİRALAMA İŞLEMİ

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, İlimiz … İlçesi … Köyü sınırları içerisinde bulunan …  İl Özel İdaresince kiralanması işleminin KDV ye tabi olup olmadığı, KDV ye tabi ise hangi oranda KDV hesaplanacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

KDV Kanununun (17/4-p) maddesinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan yerlerde bulunan taşınmazların kiralanması işlemleri KDV Kanununun (17/4-p) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır.

Ancak, Hazine kavramı içerisine 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde sayılan “Genel Bütçeli Kamu İdareleri” girmekte olup, söz konusu cetvelde bulunmayan İl Özel İdareleri “Hazine” kavramı içerisinde yer almadığından, yapmış oldukları kiralama işlemleri prensip olarak KDV Kanununun (17/4-p) maddesinde öngörülen istisna kapsamına girmemektedir.

Öte yandan, KDV Kanununun (17/4-d) maddesi uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması KDV’den müstesnadır.

Buna göre, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun gereği sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere su kaynaklarının kiraya verilmesi işlemi başlı başına iktisadi bir işletme oluşturduğundan söz konusu kiralama işlemleri üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

EK :

ÖZELGE TALEP FORMU VE İL ÖZEL İDARESİNE AİT YAZI

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE