Top
Özelge: İl dışından sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlere verilen konaklama hizmeti ile sağlık eğitimi hizmetlerinde KDV hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9196
post-template-default,single,single-post,postid-9196,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İl dışından sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlere verilen konaklama hizmeti ile sağlık eğitimi hizmetlerinde KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14028-71-569

20/07/2011

Konu

:

İl dışından sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlere verilen konaklama hizmeti ile sağlık eğitimi hizmetlerinde KDV

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketiniz tarafından sağlık hizmetleri konusunda doktor ve biyologlara vereceğiniz eğitim hizmeti ile il dışından gelen hastalarınıza tüp bebek uygulama paketi fiyatı içerisinde vereceğiniz konaklama hizmetine uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari faaliyet kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün;

– 15 inci sırası uyarınca ‘‘Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,… kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri…”

– 21 inci sırası uyarınca ‘‘İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri”

– 25 inci sırası uyarınca, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri,

% 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketiniz tarafından hastalara sunulan sağlık hizmetleri % 8 oranında KDV ye tabidir. Doktor ve biyologlara vereceğiniz eğitim hizmetleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bir hizmet olması halinde % 8, aksi halde % 18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

Diğer taraftan, Şirketinizin sağlık hizmeti sunduğu il dışından gelen hastalara sağladığı konaklama imkanı, sağlık hizmetinden ayrı olarak değerlendirilemeyeceğinden, konaklama karşılığında alınan bedel üzerinden de sağlık hizmetinin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE