Top
Özelge: İkinci el taşıt alım satım ve yol kenarı otopark hizmetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9097
post-template-default,single,single-post,postid-9097,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İkinci el taşıt alım satım ve yol kenarı otopark hizmetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

70280967-195[69 GT-2013/1]-53

17/04/2014

Konu

:

Yeni nesil ÖKC

 

 

          İlgi kayıtlı dilekçede; 2. el taşıt alım satımı ve otopark faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuzu belirterek, hatalı park eden araçların da getirildiği otopark faaliyetinizde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım zorunluluğunuz olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünde;

            “a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar (427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare) 1/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

            b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler (427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare) 1/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

            c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler….”

            açıklamaları yer almaktadır.

            Buna göre, 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4/b bölümü kapsamına girmemeniz sebebiyle, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Ancak yerleşik bir adreste yapmakta olduğunuz otopark işletmeciliği faaliyetinizden dolayı 01/01/2016 tarihinden itibaren anılan Genel Tebliğin 4/c bölümünde yazılı Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmanız gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE