Top
Özelge: İkametgah olarak kullanılan konutunu aynı zamanda işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahibi mükelleflerini giderlerini safi kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8620
post-template-default,single,single-post,postid-8620,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İkametgah olarak kullanılan konutunu aynı zamanda işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahibi mükelleflerini giderlerini safi kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.40/4038-38550

Konu  :                                                                                                                                  27.04.2007

 

 

……….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi   :14/02/2007 tarihli ve B.07.1.GİB.4..38.15.01/GV-20-342/409 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, ………. Odasına’e hitaben verilen 07/02/2007 tarihli ve B.07.1.GİB.4.38.15.01/GV-20-342/322 sayılı özelge incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 nci maddesinde: “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 40 ncı maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, anılan maddenin 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

Ayrıca, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi ) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde işyeri: ” Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” şeklinde açıklanmıştır.

Bu nedenle, ikametgah olarak kullanılan konutunu aynı zamanda işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahibi mükellefler, hem işyeri hem ikametgah olarak kullanılan yere ait ticari kazancın elde edilmesiyle ilgisi bulunan giderlerini, faaliyette bulunulan işe ait olduğu ve işle ilgili olarak kullanıldığını ispat etmeleri halinde ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebileceklerdir.

Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE