Top
Özelge: II nci grup tarihi eser olarak gruplandırılmış olan gayrimenkullere ilişkin tapuda yapılacak cins değişikliği işlemleri sırasında tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8731
post-template-default,single,single-post,postid-8731,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: II nci grup tarihi eser olarak gruplandırılmış olan gayrimenkullere ilişkin tapuda yapılacak cins değişikliği işlemleri sırasında tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1130

23/03/2012

Konu

:

2863 sayılı Kanun’a göre harç muafiyeti

 

 

İlgi’de kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … , … İlçesi … Mahallesi … Sokak … pafta, … ada ve … parselde kayıtlı ve II nci grup tarihi eser olarak gruplandırılmış olan gayrimenkule ilişkin tapuda yapılacak cins değişikliği işlemleri sırasında tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2863 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasında “Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenleme uyarınca, I. ve II. grup taşınmaz kültür varlığı olarak gruplandırılan ve tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi konulan gayrimenkullerle ilgili tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılmayacaktır.

Bu itibarla, söz konusu gayrimenkulun I. ve II. grup taşınmaz kültür varlığı olarak gruplandırılmış olması ve tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin konulmuş bulunması durumunda tapuda yapılacak cins değişikliği işlemi sırasında tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE