Top
Özelge: İhtilaflı olmayan yerin ifrazı sırasında tapuda yapılacak işlemden harç alınması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8530
post-template-default,single,single-post,postid-8530,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İhtilaflı olmayan yerin ifrazı sırasında tapuda yapılacak işlemden harç alınması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-129-2010-13-10

11/10/2010

Konu

:

İhtilaflı olmayan yerin ifrazı sırasında tapuda yapılacak işlemden harç alınıp alınmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … İli, … İlçesi, … Köyü … Mevkii, …,… pafta no.lu, … parselde kayıtlı bulunan gayrimenkulün Şirketinizce 4706 sayılı Kanun kapsamında Hazineden satın alındığı ve söz konusu taşınmazın … Kadastro Mahkemesinde dava konusu yapıldığı belirtilerek, anılan Mahkemece davalı kısım ile dava dışı kısımların ayrılması talimatı verildiğinden bahisle bununla ilgili tapuda yapılacak ifraz işleminden harç ve döner sermaye ücreti alınıp alınmayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/6-a ifraz, taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 9,9 nispetinde harç alınacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, mülkiyeti Şirketinize ait olduğu anlaşılan gayrimenkulün ifraz işleminden harç alınmayacağına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Buna göre, mülkiyeti Şirketinize ait olan söz konusu gayrimenkulün tapuda yapılacak ifraz işleminden, ana gayrımenkulden ifraz edilen parçanın kayıtlı değeri üzerinden binde 9,9 oranında harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, tapu işlemleriyle ilgili olarak tahsil edilen döner sermaye ücretine ilişkin hususların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

EKLER :

1-Özelge talep formu
2-Yazı örn.
3-Arazi Paftaları
4-Arazi Tapu Kayıtları veTapu örn.
5- Genel Vaziyet Planı
6-Yeni Arazi Tapu Kayıtları ve Tapu
7- İfraz Paftası
8-Mahkeme kararı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE