Top
Özelge: İhracat işlemleri nedeniyle düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek KDV çıkmaması halinde tek bir düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8902
post-template-default,single,single-post,postid-8902,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İhracat işlemleri nedeniyle düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek KDV çıkmaması halinde tek bir düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.11-954

02/07/2013

Konu

:

İhracat işlemleri nedeniyle düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek KDV çıkmaması halinde tek bir düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği.

 

 

            İlgide özelge talep formunuzda, 2009/Mayıs döneminde sonraki döneme devreden katma değer vergisinin (KDV’nin sehven 4.502,00 TL hesaplandığı ve vergi dairenizce ihracat işlemleriniz olduğu için 2009/05 döneminden itibaren tüm KDV beyannamelerinin düzeltilmesinin istendiği anlaşılmış olup, sadece son döneme ait KDV beyannamesinin düzeltilmesinin yeterli olup olmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Konu ile ilgili olarak 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin “7.3.Düzeltme Beyanı” başlıklı bölümünde;

            “KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.

            Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.” denilmektedir.

            Mal ve hizmet ihracından dolayı indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi durumunda (iade miktarının belirlenmesi yönünden sonraki döneme devreden KDV tutarı önem arz ettiğinden) KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir

            Buna göre, KDV iade talebinizin bulunması nedeniyle düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                        

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE