Top
Özelge: İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Fatura Tarihinin İhracatçı Faturası Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8906
post-template-default,single,single-post,postid-8906,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Fatura Tarihinin İhracatçı Faturası Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/6-28

31/01/2012

Konu

:

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Fatura Tarihinin İhracatçı Faturası Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihraç kaydıyla mal teslim ettiğiniz ihracatçı firmanın, gümrük işlemlerinde zaman kazanmak amacıyla ihraç edeceği malın miktar ve niteliğini dikkate alarak düzenlediği fatura ile gümrük beyannamesini açtırdığı, bu nedenle firmanız tarafından düzenlenen ihraç kayıtlı teslime ait  fatura tarihinin, gümrük beyannamesindeki ihracatçı fatura tarihinden sonra, ancak fiili ihraç tarihinden de önceki bir tarihi taşıdığı belirtilerek, bu durumun izahı için münhasıran özel amaçlı YMM raporu düzenlenmesinin veya bu konuda vergi incelemesi yapılmasının zorunlu olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.        

             Şirketinizin KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, imalatçı sıfatıyla düzenlediği fatura tarihi, ihracatçı firmanın gümrük beyannamesi açılmaya esas düzenlediği fatura tarihinden sonra olmakla birlikte, fiili ihraç tarihinden önceki  bir tarihi taşıması kaydıyla, bu kapsamda ortaya çıkan terkin ve iade taleplerinin 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında sonuçlandırılması mümkündür. 

            Ancak bu konuda vergi dairesinin bilgi isteme, gerek gördüğü hallerde de vergi incelemesi yapma veya incelemeye sevk etme hakkı herzaman mevcuttur.

            Öte yandan, firmanızın ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadesini YMM tasdik raporu ile istemesi halinde, YMM nin düzenlediği raporda fatura tarihlerindeki uyumsuzluk nedeni hakkında açıklama yapması da mümkün bulunmaktadır.         

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE