Top
Özelge: İhraç edilen malın GÇB'de belirtilen ülkenin farkı, alıcı ülkesinin farklı olması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8752
post-template-default,single,single-post,postid-8752,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İhraç edilen malın GÇB’de belirtilen ülkenin farkı, alıcı ülkesinin farklı olması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2092

23/11/2011

Konu

:

İhraç edilen malın GÇB’de belirtilen ülkenin farkı, alıcı ülkesinin farklı olması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihraç edilen malların gümrük beyannamesinde alıcı ülkesinin …., gideceği ülkenin … olması durumunda KDV iadesi alıp alamayacağınız hakkında görüş sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiş, 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise bir teslimin ihracat teslimi sayılması ise;

            – Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya yapılması,

            – Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması,

            koşullarının gerçekleşmesine bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 32 nci maddesine göre, bu Kanunun 11 inci maddesi ile KDV den istisna edilen işlemler nedeniyle ortaya çıkan KDV iadesi talepleri ise 84 Seri No. lu KDV Genel Tebliğine dayanılarak yerine getirilmektedir.

            Bu çerçevede, ihracatın gerçekleştirilmiş olması şartıyla, gümrük beyannamesindeki alıcı firmanın adresi ile ihracata konu malın gideceği ülkenin farklı olması, ihracat istisnasından doğan KDV iadesinin yerine getirilmesine tek başına bir engel teşkil etmesi söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE