Top
Özelge: İhraç edilen makinenin yurtdışındaki bakım faturasının ihracatçıya kesilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9028
post-template-default,single,single-post,postid-9028,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İhraç edilen makinenin yurtdışındaki bakım faturasının ihracatçıya kesilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.11-2356

09/10/2014

Konu

:

İhraç edilen makinenin yurtdışındaki bakım faturasının ihracatçıya kesilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            2011 yılında ihraç edilmek üzere satışı gerçekleştirilen makinanın 2013 yılında ithalatçı firmanın yurt dışındaki adresinde bakımının yapıldığı,

            Söz konusu tamir-bakım hizmeti faturasının yurt içindeki ihracatçı firma adına düzenlendiği

            belirtilerek, düzenlenen faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin “1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler” başlıklı bölümünde;  Türkiye’ deki bir mükellefin yurt dışında yaptığı onarım, montaj işlerinin KDV nin konusuna girmediği açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından yurt dışında verilen tamir-bakım hizmeti, hizmet yurt dışında ifa edildiğinden ve bu hizmetten yurt dışında faydalanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, KDV nin konusuna girmeyen bu işlem nedeniyle KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin KDV Kanunundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi de söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE