Top
Özelge: İhale ile giriş hizmetleri alınan ve 3 giriş kapısı bulunan Milli Park işletmesinde giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmayan girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8919
post-template-default,single,single-post,postid-8919,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İhale ile giriş hizmetleri alınan ve 3 giriş kapısı bulunan Milli Park işletmesinde giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmayan girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği hk.

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-20

15/11/2011

Konu

:

Milli Parkın farklı giriş kaplarına şube kaydının gerekip gerekmediği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, “… İhale Sözleşmesi” uyarınca şirketiniz tarafından Milli Park işletmesi adı altında tek bir ihale ile kiralama yapıldığı, sözleşmeye konu ören yerine üç ayrı noktadan girişin sağlandığı ve bu noktalarda giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmadığı ifade edilerek bu girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği husunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

           Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde, “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu madde hükmüne göre, mükelleflerin ticari, sınai ve zırai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin “faaliyetin icrasına tahsis edilmesi” veya faaliyetin icra edildiği “yer” olma özelliğini taşıması gerekmektedir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve özelge talep formunuzun ekindeki ihale sözleşmesinin incelenmesinden, iş yerinin … Ören Yeri mevkiinde bulunan … Milli Parkı olduğu anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, söz konusu iş yerine üç ayrı noktadan girilmesi bu yerlerin ayrı birer şube olarak değerlendirilmesini gerektirmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE