Top
Özelge: İcra yoluyla hurda gemi satışı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8831
post-template-default,single,single-post,postid-8831,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İcra yoluyla hurda gemi satışı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-100

30/01/2012

Konu

:

İcra yoluyla hurda gemi satışı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinizin gemi söküm ve bozum işi ile iştigal ettiğinden bahisle, Tuzla İcra Müdürlüğünden sökmek amacıyla açık artırma usulü ile satın aldığınız “Advanta” isimli gemi tesliminin, katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 17/4-g maddesinde de; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde, 1/1/2004 tarihinden itibaren yapılacak hurda veya atık metal, plastik, kağıt, cam teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmayacağı, bu düzenlemeden önce katma değer vergisine tabi tutularak ithal edilen hurda mallar ile sökülecek gemiler ve suda yüzen sökülecek diğer araçların katma değer vergisinden istisna olarak ithal edileceği, bu malların yurtiçi teslimlerinde de katma değer vergisi istisnası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Tuzla İcra Müdürlüğü tarafından açık arttırma ile satışa çıkarılan ve şirketinizce sökülmek amacıyla alınan “Advanta” adlı hurda geminin, şirketinize teslimi katma değer vergisinden istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE