Top
Özelge: Hurda plastik ve plastik hammaddeden üretilen hammaddelerin satışında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9104
post-template-default,single,single-post,postid-9104,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hurda plastik ve plastik hammaddeden üretilen hammaddelerin satışında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-1502

29/05/2014

Konu

:

Hurda plastik ve plastik hammaddeden üretilen hammaddelerin satışında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Şirketiniz tarafından hurda plastik ve hurda olmayan plastik kullanılarak yeni hammadde üretildiği belirtilerek bu hammaddenin tesliminin tevkifata tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bazı işlemlerde vergi alacağını güvence altına almak amacıyla sorumluluk uygulaması öngörülmüş, tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlar, tevkifat yapılacak işlemler ve tevkifat oranları Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmıştır.

            Aynı Kanunun 17/4-g maddesinde, külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, ile metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, KDV den istisna edilmiştir.

            Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde tesliminde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.4) bölümünde yer verilmiştir.

            Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin, KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.1./a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Buna göre; hurda plastik ve hurda olmayan plastik karıştırılarak imal edilen hammaddelerin tesliminde Tebliğin (I/C-2.1.3.3.4) bölümü kapsamında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE