Top
Özelge: Hurda kızıl veya hurda sarıların eritilmesinden elde edilen kızıl döküm tesliminde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8820
post-template-default,single,single-post,postid-8820,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hurda kızıl veya hurda sarıların eritilmesinden elde edilen kızıl döküm tesliminde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-477

26/09/2011

Konu

:

Hurda kızıl veya hurda sarıların eritilmesinden elde edilen kızıl döküm tesliminde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, hurda kızıl veya hurda sarıların eritilerek kızıl döküm adı altında teslim edildiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile değişik 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.3. bölümüne göre, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

            Buna göre,  hurda kızıl veya hurda sarıların eritilerek alıcılar tarafından talep edilen şekillerde döküm yapılarak teslim edilen ürünlerde, bu işlem sonucunda ürünlerin ara mal niteliği kazanmasından dolayı  KDV tevkifatı uygulamasına gerek bulunmamaktadır.          

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE