Top
Özelge: Hurda çocuk bezinin satışında KDV uygulanması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9055
post-template-default,single,single-post,postid-9055,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hurda çocuk bezinin satışında KDV uygulanması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/256-37

02/12/2010

Konu

:

Hurda Çocuk Bezinin Satışında KDV Uygulanması Hak.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; fabrikalardan aldığınız hurda çocuk bezlerinin tamirini yapıp sattığınızı, bu satışlarınıza %18 oranında katma değer vergisi (KDV) uyguladığınızı,  tamiri mümkün olmayan çocuk bezlerini ise plastik ve kâğıt olarak ayırıp hurda olarak sattığınızı belirterek, söz konusu teslimlerinizde KDV uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanunun 17/4-g maddesi ile de plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna edilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

Öte yandan, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, plastik, kâğıt hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi ve onarılması (hurda niteliğini kaybederek) sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürün teslimlerinin istisna kapsamına girmediğinden genel oranda  (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tamiri mümkün olmayan çocuk bezlerinin hurda olarak ayrıştırılması ve ayrıştırma işleminden sonra hurda özelliğini kaybetmeyecek ve aynen ya da onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki teslimi KDV den istisna tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE