Top
Özelge: Hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulmuş olması ve bu niteliğinin devam etmesi şartıyla derneğe yapılacak bağış ve yardımların veraset ve i - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8566
post-template-default,single,single-post,postid-8566,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulmuş olması ve bu niteliğinin devam etmesi şartıyla derneğe yapılacak bağış ve yardımların veraset ve i

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.60/6026-442                                                              ANKARA

Konu  :

14.01.2008 / 4135

 

….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

İlgi: 13/06//2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.10.15.01-49-951/1894 sayılı yazınız.

 İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan 11/06/2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.10.15.01-49-951/1867 sayılı özelge ekleri incelenmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanların veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, söz konusu özelgede adı geçen …. Eğitim ve Kültür Derneği, Veraset ve İntikal Vergisinin 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle adı geçen derneğin Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında da belirtildiği üzere; (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulmuş olması ve bu niteliğinin devam etmesi şartıyla derneğe yapılacak bağış ve yardımların veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

Buna göre söz konusu derneğe yapılan bağış ve yardımlar, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca değil, derneğin Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermesi ve bu niteliğinin devam etmesi koşuluyla veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda düzeltilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

Başkan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE