Top
Özelge: Hormon Kitleri KDV Oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9092
post-template-default,single,single-post,postid-9092,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hormon Kitleri KDV Oranı hk.

 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-10

26/07/2011

Konu

:

Hormon Kitleri KDV Oranı.

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Hastane Baştabipliğiniz tarafından satın alınan Tsh, Serbest T3, HIV, Troponin T, FT3, FT4, PSA, Beta HCG, Prolactin, LH, FSH, Progesteron, HBs Ag, Anti Hbs, Ferritin, PTH, Estardiol’a 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan KDV oranlarının bildirilmesi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 17 nci sırası “İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar” şeklinde düzenlenmiştir.

TGTC’nin 30.02 tarife pozisyonunda “İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadile dilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler” tanımlanmış olup, bu pozisyonla ilgili 3002.10 alt tarife pozisyonunda “Serumlar ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın)” yer almıştır.

Hastane Baştabipliğinizin … Tic. A.Ş.’den temin edilen söz konusu eşyaların TGTC’nin 3002.10 alt tarife pozisyonunaait “3002.10.91.00.13 Serum globulinleri”GTİP No’sunda ithal edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, Hastane Baştabipliğiniz tarafından satın alınan Tsh, Serbest T3, HIV, Troponin T, FT3, FT4, PSA, Beta HCG, Prolactin, LH, FSH, Progesteron, HBs Ag, Anti Hbs, Ferritin, PTH, Estardiol, II sayılı listenin “B” bölümünün 17 nci sırası kapsamında % 8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE