Top
Özelge: Hisse Rehin Sözleşmesinde harç ve damga vergisi istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9101
post-template-default,single,single-post,postid-9101,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hisse Rehin Sözleşmesinde harç ve damga vergisi istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.-2010-DAMGA-9–20

27/05/2010

Konu

:

Hisse Rehin Sözleşmesinde harç ve damga vergisi istisnası

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığımız … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, bankanız ile yurtiçinde yerleşik bir firmanın yabancı ülkede yerleşik ortağı arasında imzalanan “Hisse Rehin Sözleşmesi”nin harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrasında da, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminine veya bunların teminatına ya da geri ödenmesine ilişkin olmaları koşuluyla yapılan işlemlerin harçtan ve düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edilmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bankanız ile Hollanda mukimi … firması arasında imzalanan “Hisse Rehin Sözleşmesi”nin, münhasıran bankanızca kullandırılan bir kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenmiş olması kaydıyla, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/23 fıkrası ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE