Top
Özelge: hibe edilecek aracın iktisabı ve tesliminin katma değer vergisi yönünden istisnaya tabi olup olmadığı hakkında - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8567
post-template-default,single,single-post,postid-8567,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: hibe edilecek aracın iktisabı ve tesliminin katma değer vergisi yönünden istisnaya tabi olup olmadığı hakkında

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI    : B.07.1.GİB.0.54/5417-2300                                                           12.03.2007 / 20777

 

 

…….. VALİLİĞİ

(…………………..)

 

 

İLGİ:  14.02.2007 tarih ve DEF.0.36.10/472 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ve …………. Genel Sekreterliğine verilen 30.01.2007 gün ve 339 sayılı özelgenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1’inci maddesinde, Türkiye’deki ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 8’inci maddesinde de, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde katma değer vergisi mükelleflerinin bu işlemleri yapanlar olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesi ile, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, katma değer vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, ….. Bankası ……. Şubesince hibe edilecek aracın banka tarafından iktisabı katma değer vergisine tabi olacaktır. Ancak, söz konusu aracın …………. Genel Sekreterliğine adı geçen banka tarafından hibe yolu ile teslimi katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenin buna göre düzenlenerek adı geçen mükellefe duyurulmasını rica ederim. 

                         

                                                                                                                   Başkan a.

 

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE