Top
Özelge: Hibe desteği alan kurumların mal ve hizmet alımlarında tevkifat hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9036
post-template-default,single,single-post,postid-9036,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hibe desteği alan kurumların mal ve hizmet alımlarında tevkifat hk.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

61504625-12795-7469-3

14/02/2013

Konu

:

Hibe desteği alan kurumların mal ve hizmet alımlarında tevkifat

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Ajansınız tarafından hibe desteği verilen kurumların yaptığı mal ve hizmet alımlarının kontrolünün hibe desteği verilen  kurumlarca tarafınıza sunulan kanıt dokümanlarından biri olan faturalardan Ajansınız izleme ve değerlendirme birimi uzmanları tarafından yapıldığı belirtilerek, hibe desteği alan kurumların mal ve hizmet alımları dolayısıyla düzenlenen faturalarda yazılı işlem bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin  tevkifata tabi olup olmadığı ve tevkifata tabi olması halinde tevkifat oranının doğru uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi hususunda sorumluluğunuzun olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “1. KDV Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde “…  Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır. Bunlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün  değildir.” denilmektedir.

Bu itibarla, anılan Tebliğde tam ve kısmi tevkifat uygulamasında sorumlunun  kendilerine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen (alıcılar) kişi ve kurumlar olduğu belirtildiğinden,  Ajansınızca hibe desteği verilen kurumların yaptığı mal ve hizmet alımları dolayısıyla düzenlenen ve  kanıt dokümanı olarak Ajansınıza sunulan faturalarda yazılı işlem bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi olup olmadığı ve tevkifata tabi olması halinde tevkifat oranının doğru uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi yönünde bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE