Top
Özelge: Hazır köfte teslimlerinde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8685
post-template-default,single,single-post,postid-8685,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hazır köfte teslimlerinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2011/107-1360/-105

26/10/2011

Konu

:

Hazır köfte teslimlerinde KDV tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin faaliyet konusunu büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin kıyma, kuşbaşı, hazır köfte olarak satışının oluşturduğu belirtilmekte ve hazır köfte satışlarınızda katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinde; vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/2) bölümüne göre, 27/2/2008 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimlerinde 1/2  oranında  tevkifat uygulanması uygun görülmüştür.

            Tevkifat, sakatat ve bağırsak dahil büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin tesliminde uygulacak olup, katkı maddeleri içeren işlemden geçirilmiş mamul haldeki hazır köfte teslimlerinde tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

        

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE